komora1
Česká lékárnická komora
Značka měla doposud zastaralou vizuální formu, proto pomalu přecházíme k novému vizuálu, momentálně u grafických podkladů týkajících se doby koronavirové.
~ grafické podklady
~ 2020
komora3
komora2
komora1
komora4